Programme & Papers

T1OL - OPENING LECTURE
Sep 1010:00 - 10.40Zoom Room A

ovid-19: Sağlık mı, Ekonomi mi?

Erol Taymaz (Middle East Technical University, Turkey)


Moderator: Yılmaz Kılıçaslan (Anadolu University, TR)T1A - ENVIRONMENT AND DEVELOPMENT
Sep 1011:00 - 12:00Zoom Room A

Technology, Growth Theory, and the First Industrial Revolution

M. Aykut Attar (Hacettepe University, TR)


Globalisation, Financialisation and Structural Domestic Conditions: Endogenous Thresholds for Premature Deindustrialisation?

Erdal Özmen (Middle East Technical University, TR))

Seda Ekmen Özçelik (Ankara Yıldırım Beyazıt University, TR)

Fatma Taşdemir (Sinop University, TR)


Moderator: Hakan Yetkiner (İzmir Ekonomi University, TR)T1B - PUBLIC ECONOMICS
Sep 1011:00 - 12:00Zoom Room B

Trend Breaks in Individual Pension System Participation

Çağaçan Değer (Ege University, TR)

Semih Çağan (Muğla Sıtkı Koçman University, TR)


The Impact of Corruption on Efficiency

M. Kadir Dogan (Ankara University, TR)


Fiscal Decentralization and Regional Inflation in Turkey

Asuman Çukur (Ankara Yıldırım Beyazıt University, TR)


Moderator: Uğur Emek (Başkent University, TR)T2A - İMALAT SANAYİİ VE İŞGÜCÜ
Sep 1013:00 - 14:00Zoom Room A

Türk İmalat Sanayinde Verimlilik ile Dış Ticaret İlişkisi

Aysu Doğan (Ege University, TR)

Aykut Lenger (Ege University, TR)


Emek Bağlamında Neoklasik & Davranışsal İktisat Karşılaştırması

Zeynep Sümeyra Bakır (Yıldız Technical University, TR))

Senem Çakmak Şahin (Yıldız Technical University, TR))


Türk Çimento Endüstrisinde Rekabet Ölçümü: Boone Göstergesi

Yılmaz Köprücü (Eskişehir Osmangazi University, TR)

Hakan Yıldız (Yıldız Technical University, TR)

Serkan Şengül (Yıldız Technical University, TR)


Moderator: Ünal Töngür (Akdeniz University, TR)T2B - INTERNATIONAL ECONOMICS
Sep 1013:00 - 14:00Zoom Room B

The Impacts of Production Lengths on Sectoral Performance: The Case of EU and US Industries

Pınar Tat (Gebze Technical University, TR)

Halit Yanıkkaya (Gebze Technical University, TR)

Abdullah Altun (The Scientific and Technological Research Council of Turkey, TR)


Shooting Down Trade: The Impact of Russian Sanctions on Turkish Exports and Exporters

Cem Özgüzel (Paris School of Economics & OECD, FR)

Uğur Aytun (Kütahya Dumlupınar University, TR)


Moderator: Ferda Karagöz Özenç (İstanbul Medeniyet University, TR)T1IL - KEYNOTE ADDRESSI
Sep 1014:20 - 15:00Zoom Room A

Covid-19 salgını ve Türkiye ekonomisinin yapısal sorunları

Özgür Orhangazi (Kadir Has University, TR)


Moderator: Nazım Ekinci (Emeritus, Harran University, TR)T3A - EMEK, GÖÇ VE DEMOGRAFİ
Sep 1015:20 - 16:20Zoom Room A

Göç Veren Bölgelerde Yerel Politikaların İç Göçe Etkisi: İstanbul Örneği

Zeynep Karal Önder (Anadolu Üniversitesi, TR)

Yılmaz Kılıçaslan (Anadolu Üniversitesi, TR)


Mekân Pratiklerinde Sosyal Sermaye Etkisi: Suriyeli Sığınmacılara Yönelik Bir Saha Araştırması

Kübra Aycan Gelekçi (Eskişehir Osmangazi University, TR)

Oytun Meçik (Eskişehir Osmangazi University, TR)


Moderator: Didem Pekkurnaz (Başkent Üniversitesi, TR)T3B - ENERGY, ENVIRONMENT AND DEVELOPMENT
Sep 1015:20 - 16:20Zoom Room B

Institutions and World Income Distribution

Erol Türker Tümer (Dokuz Eylül University, TR)


Determinants of Households Greenhouse Gas Emissions in European Union Countries

Erdener Emin Eker (TED University, TR)

Onur Yeni (Hacettepe University, TR)


The Effect of Renewable Energy Production on Employment in Turkey

Orkun Çelik (Gümüşhane University, TR)


Moderator: Aykut Attar (Hacettepe University, UK)T4A - KAMU İKTİSADI
Sep 1016:40 - 17:40Zoom Room A

Regülasyon Teorileri

Yakup Çukuryurt (Yıldız Technical University, TR)

Meral Uzunöz (Yıldız Technical University, TR)


Devlet ve Piyasa Arasında İktisatçılar: İktisatçıların Devletin ve Piyasanın Rolüne İlişkin Görüş ve Tutumları

Savaş Çevik (Selçuk University, TR)

Hasan Umutlu (Eskişehir Osmangazi University, TR)


32 OECD Ülkesinde Sosyal Harcamaların Gelir Eşitsizliği Üzerindeki Etkisi

Sema Yaşar (Şırnak University, TR)

Can Verberi (Şırnak University, TR)


Moderator: Uğur Emek (Başkent University, TR)T4B - TİCARET VE ENERJİ
Sep 1016:40 - 17:40Zoom Room B

Orta Doğu Enerji Kaynaklarının Bölge Ülkelerinin Ekonomik Kalkınması Üzerindeki Etkisinin Analizi

Fatih Çemrek (Eskişehir Osmangazi University, TR)

Naci Bayraç (Eskişehir Osmangazi University, TR)


Türkiye’de Ekonomik Büyüme, İhracat ve İthalat İlişkisi: Bir Eşbütünleşme Analizi

İsmail Hakkı İşcan (Bilecik Şeyh Edebali University, TR)

Tuğba Demirel (Bilecik Şeyh Edebali University, TR)


Moderator: Füsun Yenilmez (Eskişehir Osmangazi University, TR)T2IL - KEYNOTE ADDRESSII
Sep 1018:00 - 18:40Zoom Room A

Industry-Specific Productivity and Spatial Spillovers through input-output linkages: Evidence from Asia-Pacific Value Chain

Robin Sickles (Rice University, USA)


Moderator: Yeşim ÜçdoğrukGürel (Dokuz Eylül University, TR)F1A - DIŞ TİCARET VE ENERJİ
Sep 1109:00 - 10:00Zoom Room A

Türkiye İmalat Sanayisinde J Eğrisinin Geçerliliği: ARDL Modeli ile Bir Uygulama

Ezgi Kopuk (Eskişehir Osmangazi University, TR)

Mustafa Kemal Beşer (Eskişehir Osmangazi University, TR)


Yabancı Sermaye Yatırımları ve İhracat İlişkisi

Erdoğan Kotil (Abant İzzet Baysal University, TR)


Avrupa Birliği ve Türkiye’nin Enerji Bağımlılığı ve Enerji Tüketiminin Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi

Hüseyin Naci Bayraç (Eskişehir Osmangazi University, TR)

Fatih Çemrek (Eskişehir Osmangazi University, TR)


Moderator: Füsun Yenilmez (Eskişehir Osmangazi University, TR)F1B - AGROECONOMY AND ENVIRONMENT
Sep 1109:00 - 10:00Zoom Room B

Identifying and Understanding the Structural Break in Meat Demand in the USA

Ömer Kara (Eskişehir Osmangazi University, TR)


An Assessment of Turkey's Agricultural Export Performance

Ferda Karagöz Özenç (Istanbul University, TR)


Moderator: Alper Güzel (Ondokuz Mayıs University, TR)F1IL - KEYNOTE ADDRESS I
Sep 1110:20 - 11:00Zoom Room A

Türkiye’de Reel Döviz Kuru ve Büyüme

Abuzer Pınar (Gedik University, TR)


Moderator: Nazım Ekinci (Emeritus, Harran University, TR)F2A - DOĞAL KAYNAKLAR VE ÇEVRE
Sep 1111:20 - 12:40Zoom Room A

Türkiye’de Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının İstihdam Üzerinde Etkisi

Mustafa Güllü (Eskişehir Osmangazi University, TR)

Zeki Kartal (Eskişehir Osmangazi University, TR)


Türkiye’de Kamu Sektörü Boyutu ve İşsizlik Arasındaki İlişkinin Asimetrik Nedensellik Analizi

Burcu Yürük (Eskişehir Osmangazi University, TR)

Hakan Acaroğlu (Eskişehir Osmangazi University, TR)


Moderator: Özcan Dağdemir (Eskişehir Osmangazi University, TR)F2B - LABOUR AND DEMOGRAPHICS
Sep 1111:20 - 12:20Zoom Room B

Intergenerational Transmission in the Turkish Labor Market: The Impact of Mothers-in-Law

Değer Eryar (İzmir University of Economics, TR)

Hasan Tekgüç (Kadir Has University, TR)


Effect of Excess Body Weight on Labor Market Outcomes

Didem Pekkurnaz (Başkent University, TR)


Moderator: Ünal Töngür (Akdeniz University, TR)F3A - İSTİHDAM, DIŞ TİCARET VE REKABETÇİLİK
Sep 1114:00 - 15:00Zoom Room A

Ekonomide Kayıt Dışı İstihdam, Ücretler ve Verimlilik İlişkisi

Burcu Nazlıcan Doğru (Kocaeli University, TR)

Oytun Meçik (Eskişehir Osmangazi University, TR)


Türkiye’nin Dış Ticaret Serbestliği ve Mekânsal Ücret Eğrisi

Erhan Pişkin (Giresun University, TR)

Hacı Mevlüt Karataş (Giresun University, TR)


Borç Dolarizasyon İkliminde Seçilmiş İnovasyon Göstergelerinin İmalat Sanayi Rekabetine Etkisi

Nilgün Çağlarırmak Uslu (Anadolu University, TR)

Sevcan Kapkara (Anadolu University, TR)


Moderator: Yeşim Üçdoğruk Gürel (Dokuz Eylül Üniversitesi, TR)F2IL - KEYNOTE ADDRESS II
Sep 1115:20 - 16:00Zoom Room A

Türkiye’de Zaman Kullanım Dağılımı

Alpay Filiztekin (Sabancı University, TR)


Moderator: Erol Taymaz (METU, TR)F4A - DAVRANIŞSAL İKTİSAT
Sep 1116:20 - 17:20Zoom Room A

Bir Kamu Politikası Aracı Olarak Dürtme Bireysel Tasarrufları Etkileyebilir mi?

Meltem Erdoğan (Anadolu University, TR)

Veysel Karagöl (Anadolu University, TR)


Satın Alma Davranışında Çıpalama Etkisine Dair Ampirik Bir Uygulama

Seyfullah Yürük (Eskişehir Osmangazi University, TR)

Özcan Dağdemir (Eskişehir Osmangazi University, TR)


Moderator: Oytun Meçik (Eskişehir Osmangazi University, TR)F4B - SPOR, SAĞLIK VE CİNSİYET ÇALIŞMALARI
Sep 1116:20 - 17:20Zoom Room B

Spor Endüstrisinin Yarattığı Katma Değerin Ayrıştırma Analizi ile İncelenmesi: Türkiye Örneği

Nilgün Çağlarırmak Uslu (Anadolu University, TR)

Pınar Karahan Dursun (Anadolu University, TR)

Ahmet Uslu (Eskişehir Technical University, TR)


Moderator: Sevilay Atlama Küçüksakarya (Anadolu University, TR)F2IL - KEYNOTE ADDRESS III
Sep 1117:40 - 18:20Zoom Room A

Üç Tür Popülizm ve Bunları Doğuran Dinamikler

Ali Akarca (University of Illinois at Chicago, USA)


Moderator: Alper Güzel (On Dokuz Mayıs University, TR)S1A - AR-GE VE YATIRIM
Sep 1209:00 - 10:00Zoom Room A

Ar-Ge'nin Katma Değer Üzerine Etkileri: Türkiye Örneği

İpek Akad (Bitlis Eren University, TR)


Ülke Karşılaştırmaları ile Araştırma Geliştirme Harcamaları ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Panel Veri Analizi

Yağmur Akarsu (Çanakkale Onsekiz Mart University, TR)

Nur Dilbaz Alacahan (Çanakkale Onsekiz Mart University, TR)

Ahmet Atakişi (Trakya University, TR)


Moderator: Didem Pekkurnaz univesityS1B - FİNANS, PARA VE FİYATLAR
Sep 1209:00 - 10:00Zoom Room B

Türkiye’de Kırmızı Et Piyasalarında Dikey Fiyat Aktarımı

Yılmaz Köprücü (Eskişehir Osmangazi University, TR)

Hüseyin Taştan (Yıldız Technical University, TR)


2008 Küresel Krizi Bağlamında Gölge Bankacılık Sistemi

Melek Bıyıklıoğlu Koyuncu (Eskişehir Osmangazi University, TR)

Gülsün Gürkan Yay (Yıldız Technical University, TR)


Moderator: Nilgün Çağlarırmak Uslu (Anadolu University, TR)S1IL - KEYNOTE ADDRESS I
Sep 1210:20 - 11:00Zoom Room A

Incentives and Exit Behavior: An Examination of the Unemployment Insurance System in Turkey

İnsan Tunalı (Koç University, TR)


Moderator: Erol Taymaz (METU, TR)S2IL - KEYNOTE ADDRESS II
Sep 1211:20 - 12:00Zoom Room A

Türkiye’de Mega Projeler: Bugün ve Yarın?

Uğur Emek (Başkent University, TR)


Moderator: Bülent Günsoy (Anadolu University, TR)S3IL - KEYNOTE ADDRESS III
Sep 1213:00 - 13:40Zoom Room A

Moderator: Yılmaz Kılıçaslan (Anadolu University, TR)S2A - MACROECONOMICS, FORECASTING AND TRANSPORTATION
Sep 1214:00 - 15:20Zoom Room A

How do emerging market economies respond to shocks from center economies?

Ahmet Usta (Özyeğin University & Recep Tayyip Erdoğan University, TR)

Burak Alparslan Eroğlu (İstanbul Bilgi University, TR)

Ümit Özlale (Özyeğin University, TR)


G7 Countries Unemployment Rate Predictions Using Seasonal ARIMA-GARCH Coupled Models

Edanur Kılıç (Abdullah Gül University, TR)

Erhan Muğaloğlu (Abdullah Gül University, TR)


Air Freight Dynamics: A Descriptive Perspective of Turkey

Esra Hasdemir (University of Turkish Aeronautical Association, TR)

Meriç Hatice Gökdalay (University of Turkish Aeronautical Association, TR)

Aliye Atay (University of Turkish Aeronautical Association, TR)

Göknur Arzu Akyüz (University of Turkish Aeronautical Association, TR)


Moderator: Aykut Attar (Hacettepe University, TR)S2B - FINANCE, POLITICAL ECONOMY AND GENDER STUDIES
Sep 1214:00 - 15:00Zoom Room B

Moderator: Yılmaz Kılıçaslan (Anadolu University, TR)S4IL - KEYNOTE ADDRESS IV
Sep 1215:40 - 16:20Zoom Room A

Knowledge Convergence in European Regions: Towards a cohesion?

Semih Akçomak (Middle East Technical University, TR)


Moderator: Yeşim Üçdoğruk Gürel (Dokuz Eylül Üniversitesi, TR)S3A - KAMU MALİYESİ VE DIŞ TİCARET
datetime - timeZoom Room A

Dijital Hizmet Vergisinin OECD ve AB Önerileri Kapsamında Değerlendirilmesi

Gökhan Sarıçimen (Eskişehir Osmangazi University, TR)


Türkiye’nin Makine ve Ulaştırma Araçları Sanayisi İhracatında Sürdürülebilir Rekabet Gücü Analizi

Erhan Pişkin (Giresun University, TR)

Şebnem Arık (Akdeniz University, TR)


Moderator: Oytun Meçik (Eskişehir Osmangazi University, TR)S3B - EKONOMETRİ, MODELLEME VE İKTİSADİ TEORİ
Sep 1216:40 - 18:00Zoom Room B

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Sağlanan Elektrik Enerjisi Üretiminin Ekonomik Büyüme ile İlişkisi: Seçilmiş Beş Ülke Üzerine Bir Uygulama

Mustafa Kemal Beşer (Eskişehir Osmangazi University, TR)

Tuğba Koyuncu (İstanbul Esenyurt University, TR)


Türkiye Doğal Gaz Piyasasında Konutlarda Doğal Gaz Talebinin Fiyat Esnekliği: Panel Veri Analizi Uygulaması

Tufan Can Şener (Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği, TR)

Uğur Emek (Başkent Üniversitesi)

Didem Pekkurnaz (Başkent Üniversitesi)


Moderator: Uğur Emek (Başkent Üniversitesi, TR)S4B - DIŞ TİCARET VE EKONOMETRİ
Sep 1218:20 - 19:20Zoom Room B

Büzülme Parametresi Tahmin Edicilerinin Liu GM Tahmin Edicisinin Performansı Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması

Melike Işılar (Eskişehir Osmangazi University, TR)

Y. Murat Bulut (Eskişehir Osmangazi University, TR)


Ticari Açıklık ve Enflasyon İlişkisi: Seçilmiş Yükselen Piyasa Ekonomileri İçin Doğrusal Olmayan Zaman Serisi Analizi

Özge Köse (Gebze Technical University, TR)

Taner Turan (Çukurova University, TR)


Tarihin Sonu ve Son İnsan’ın Büyük Paradoksu: Bağımlılık Teorisi

Arif Kılıç (Eskişehir Osmangazi University, TR)


Moderator: H. Naci Bayraç (Eskişehir Osmangazi University, TR)